Team

Das Team stellt sich vor

Head of department

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Breit

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 508
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 / 205 2297
Fax.: +49 - (0)631 / 205 3101

wolfgang.breit(at)bauing.uni-kl.de

Scientific Staff

Robert Adams

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 506
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 / 205 2018
Fax.: +49 - (0)631 / 205 3101

robert.adams(at)bauing.uni-kl.de

Scientific Staff

Sara Blietschau

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 507
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 / 205 5257
Fax.: +49 - (0)631 / 205 3101

sara.blietschau[at]bauing.uni-kl.de

Scientific Staff

Sophie Burgmann

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 505
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 / 205 5257
Fax.: +49 - (0)631 / 205 3101

sophie.burgmann[at]bauing.uni-kl.de

Scientific Staff

Dr. Joachim Schulze

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 504
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 / 205 2546
Fax.: +49 - (0)631 / 205 3101

joachim.schulze(at)bauing.uni-kl.de

Scientific Staff

Anja Tusch

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 507
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 / 205 4690
Fax.: +49 - (0)631 / 205 3101

anja.tusch(at)bauing.uni-kl.de

Laboratory

Lukas Brand

Apprentice Construction materials tester

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 203
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 2052545, 205 3102
Fax: +49 - (0)631 205 3101

lukas.brand(at)bauing.uni-kl.de

Laboratory

Janik Hoffmann

Apprentice Construction materials tester

Department of Construction Material Technology
Gottlieb-Daimler-Str. Geb. 60, Raum 203
D - 67663 Kaiserslautern
Tel.: +49 - (0)631 2052545, 205 3102
Fax: +49 - (0)631 205 3101

janik.hoffmann(at)bauing.uni-kl.de